• Personlig utveckling

  Nyfiken på en tarotläsning?

  Du har säkert hört talas om tarotkort och namn som Prästinnan, Eremiten och Översteprästen. Vet du vad de korten betyder och hur en tarotläsning går till? Tarotkort har använts i flera hundra år och de äldsta bevarade tarotkorten är från 1300- och 1400 talen och hittades i Italien.

  Varför tarotkort?

  En av anledningarna till varför människor uppsöker en tarottolkare kan vara att de har fastnat i livet. Det kan göra att de har svårt att gå vidare utan att få svar på vissa frågor. Det kan även vara att personen vill prata med ett medium för att försöka få kontakt med någon på andra sidan. En tarottolkning är inte en regelrätt spådom som exakt kan säga allt som kommer att ske i din framtid. Det är mer ett sätt att tolka olika mentala och känslomässiga mönster i dig själv och din tillvaro. Det kan hjälpa dig att få insikt och verktyg för att hantera jobbiga situationer i livet eller problem som kan uppstå. Många kan fastna i ett synsätt när det gäller en livssituation och har svårt att se det på något annat sätt. Det kan ofta vara ett negativt synsätt som inte tillåter dig att se någon väg ut från situationen. Tarotkort hjälper dig att se din situation på ett nytt sätt och därmed kunna hitta nya vägar och lösningar.

  Hur fungerar en tarotkortlek?

  En tarotkortlek innehåller alltid 78 kort med olika bilder, symboler, arketyper och siffror. Dessa representerar olika stadier i vårt medvetande. Kortleken i sig är uppbyggd efter en fast struktur, där varje kort har en unika betydelse medan flera kort tillsammans skapar en annan betydelse. Korten är uppdelade i stora arkanan och lilla arkanan och ordet arkana betyder hemlighet. Den stora arkanan innehåller 22 kort och berättar om våran väg genom livet och vilken roll vi har här på jorden. Den lilla arkanan innehåller 56 kort och visar vårt samspel med vår omvärld. Lilla arkanan visar även hur vi har det i våra dagliga liv. Precis som en vanlig kortlek är uppdelad i fyra färger så är en tarotkortlek uppdelad i fyra sviter. De kallas för bägare, stavar, svärd och mynt (pentagram). Sedan är var svit indelad i olika element där bägarens element är vatten, stavar tillhör eld, svärdens element är luft och mynten tillhör jord.

  Fungerar tarotkort?

  Det här är en fråga som de flesta säkert ställer sig inför en tarotläsning. Allt beror på vad du gör det till. Du kan få tarotkort lagda som du inte känner passar in på din situation eller fråga. Det kan även vara så att du känner att svaren är precis vad du sökte. Till stor del handlar det om hur du tolkar svaren du får och hur öppen du är inför dem. Känner du att du har svårt att förstå svaren i början så brukar det uppenbara sig efter en tid och då bli enklare att ta till sig. Om du känner att du behöver hjälp med att få nya synsätt på din livssituation eller vill ha kontakt med någon som gått bort så är det absolut värt att testa. Oavsett om du är skeptisk eller inte.

  Tarotlinjen online

  Visste du att det går lika bra att få en tarotläsning online? Det är ett enkelt och bekvämt sätt att kunna få din framtid spådd även när du inte har ett medium på din bostadsort. Du kan själv välja om du föredrar att få din konsultation online eller via telefon. Om du känner dig osäker på huruvida tarot online är något för dig kan du alltid börja med en kortare session på 5-10 minuter. På så sätt kan du prova på hur det känns.

  Lucky Tarot jobbar med allt från tarot online till astrologi och förklarar vit magi.

  Kommentarer inaktiverade för Nyfiken på en tarotläsning?
 • Företag

  Ditt företags ansikte utåt

  Driver du eller arbetar du på ett företag känner du säkert till vikten av en bra och utvecklad marknadsföringsstrategi. Genom att skapa en bra bild av ditt företag som visar potentiella kunder vilka ni är kan du få en mer personlig relation till din målgrupp. Kunden måste kunna relatera och känna sig trygg i sina val just därför är visuella verktyg och budskap såsom foton väldigt viktiga. Några bra porträttbilder är det första och starkaste intryck era potentiella kommer att möta. På så sätt får kunden en bild av vilka ni är och vilka värderingar ert företag står för. Detta främjar trovärdigheten och den positiva upplevelsen av ert företag vilket är nyckeln till er framgång. Att bemöta er målgrupp på ett sätt som de uppfattar som positivt är syftet med ett företagsfotografi.

  Engagera en företagsfotograf som kan hjälpa er att uppnå detta.

  Förbättra ditt företags image

  Målet inom marknadsföring är som sagt att locka dina kunder till ditt varumärke eller dina tjänster. Den visuella upplevelsen är idag viktigare än någonsin. En bild kan faktiskt säga mer än tusen ord. Det är inte själva personerna på företagsfotografiet utan själva känslan som är viktig att fånga. Det är utmanande att uppnå men vi inom företagsfotografi är experter på detta. Att förmedla ert företags anda och själ är någonting vi älskar att göra. En bra kommunikation är någonting vi inom företagsfotografi värderar högt. Det krävs således ett bra samarbete och förståelse mellan fotografen och företaget för att få de perfekta fotografierna.

  Genom att lägga ut nya och uppdaterade bilder eller fotografier, som ett resultat, visar ni era kunder att ni hänger med i utvecklingen och att ni strävar efter att vara aktuella.

  Ta tillfället i akt och presentera ert företag ur ett personligt perspektiv. Locka därmed nya kunder till ditt varumärke genom att visa vad ni står för.

  Besök därför en fotograf Stockholm så kommer vi till dig.

  Kommentarer inaktiverade för Ditt företags ansikte utåt